بلانک پنل یک یونیت ۱۹ اینچ استاندارد برای پوشاندن جلو رک بمنظور تهویه بهتر هوا یا قرارگیری بین تجهیزات رکمونت