بلانک پنل ۱۹ اینچ استاندارد به ارتفاع 3 یونیت جهت پوشاندن فضای خالی جلو یا پشت رک ، روی آدابتورها و همراستا با تجهیزات رکمونت نصب می شوند. تا علاوه بر زیبایی، کانال گردش هوایی بهتری درون رک ایجاد گردد.