تعداد مورد نیاز از این رک و تجهیزات مربوط به آن را از لیست زیر انتخاب کنید و در پایان دکمه «افزودن به سبد خرید» را بزنید:

743,000تومان

اطلاعات بیشتر743,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

43,000تومان

موجود در انبار

54,000تومان

موجود در انبار

54,000تومان

موجود در انبار

65,000تومان

موجود در انبار

194,000تومان

موجود در انبار

اطلاعات بیشتر50,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

52,000تومان

موجود در انبار

اطلاعات بیشتر72,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر6,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

6,000تومان

موجود در انبار

اطلاعات بیشتر8,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر19,500تومان

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر20,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

43,000تومان

موجود در انبار

160,000تومان

موجود در انبار

27,500تومان

موجود در انبار