تعداد مورد نیاز از این رک و تجهیزات مربوط به آن را از لیست زیر انتخاب کنید و در پایان دکمه «افزودن به سبد خرید» را بزنید:

1,094,000تومان

اطلاعات بیشتر1,094,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

43,000تومان

موجود در انبار

اطلاعات بیشتر65,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

65,000تومان

موجود در انبار

194,000تومان

موجود در انبار

اطلاعات بیشتر50,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

24,000تومان

موجود در انبار

52,000تومان

موجود در انبار

اطلاعات بیشتر72,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

6,000تومان

موجود در انبار

اطلاعات بیشتر7,500تومان

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر6,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر20,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

43,000تومان

موجود در انبار

160,000تومان

موجود در انبار

31,000تومان

موجود در انبار

27,500تومان

موجود در انبار