تعداد مورد نیاز از این رک و تجهیزات مربوط به آن را از لیست زیر انتخاب کنید و در پایان دکمه «افزودن به سبد خرید» را بزنید:

1,210,000تومان

اطلاعات بیشتر1,210,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

39,000تومان

موجود در انبار

59,000تومان

موجود در انبار

49,000تومان

موجود در انبار

59,000تومان

موجود در انبار

135,000تومان

موجود در انبار

35,000تومان

موجود در انبار

37,000تومان

موجود در انبار

65,000تومان

موجود در انبار

5,000تومان

موجود در انبار

5,000تومان

موجود در انبار

اطلاعات بیشتر8,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر19,500تومان

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر20,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

39,000تومان

موجود در انبار

98,000تومان

موجود در انبار

28,000تومان

موجود در انبار

19,000تومان

موجود در انبار