تعداد مورد نیاز از این رک و تجهیزات مربوط به آن را از لیست زیر انتخاب کنید و در پایان دکمه «افزودن به سبد خرید» را بزنید:

1,200,000تومان

1,200,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

39,000تومان

موجود در انبار

42,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

49,000تومان

موجود در انبار

59,000تومان

موجود در انبار

135,000تومان

موجود در انبار

35,000تومان

موجود در انبار

32,000تومان

موجود در انبار

65,000تومان

موجود در انبار

5,000تومان

موجود در انبار

5,000تومان

موجود در انبار

8,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

19,500تومان

موجود در انبار

20,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

35,000تومان

موجود در انبار

98,000تومان

موجود در انبار

22,000تومان

موجود در انبار

19,000تومان

موجود در انبار