تعداد مورد نیاز از این رک و تجهیزات مربوط به آن را از لیست زیر انتخاب کنید و در پایان دکمه «افزودن به سبد خرید» را بزنید:

519,000تومان

اطلاعات بیشتر519,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

13,500تومان

موجود در انبار

28,000تومان

موجود در انبار

اطلاعات بیشتر25,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

52,000تومان

موجود در انبار

اطلاعات بیشتر6,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر7,500تومان

در انبار موجود نمی باشد

6,000تومان

موجود در انبار

24,000تومان

موجود در انبار

2,500تومان

موجود در انبار

27,500تومان

موجود در انبار

اطلاعات بیشتر18,700تومان

در انبار موجود نمی باشد

43,000تومان

موجود در انبار