تعداد مورد نیاز از این رک و تجهیزات مربوط به آن را از لیست زیر انتخاب کنید و در پایان دکمه «افزودن به سبد خرید» را بزنید:

472,000تومان

472,000تومان

موجود در انبار

12,000تومان

موجود در انبار

اطلاعات بیشتر25,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر30,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر20,000تومان

در انبار موجود نمی باشد